ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Bιοαπόβλητα

Mαζί αναζωογονούμε τη Γη!

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η κομποστοποίηση και η ανακύκλωση των βιοαποβλήτων είναι συνδεδεμένες διαδικασίες, αλλά διαφέρουν ως προς τους στόχους και τα αποτελέσματά τους.

Κομποστοποίηση: Η κομποστοποίηση είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία που περιλαμβάνει την αποσύνθεση οργανικών υλικών, όπως υπολείμματα φαγητού, κομμάτια από τον κήπο και άλλα βιοδιασπώμενα υλικά, υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης, μικροοργανισμοί (βακτήρια, μύκητες) αποδομούν την οργανική ύλη σε κομπόστ, ένα πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά υλικό. Η κομποστοποίηση απαιτεί συνήθως συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένου του σωστού αναλογίας ανάμεσα σε άνθρακα (π.χ., στεγνά φύλλα, χαρτί) και αζωτικών (π.χ., υπολείμματα φαγητού, κομμάτια γρασίδι), επαρκούς αερισμού και επίπεδα υγρασίας. Ο κύριος στόχος της κομποστοποίησης είναι η παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βελτιωτικό του εδάφους για την αύξηση της γονιμότητας του εδάφους, τη βελτίωση της δομής του και την διατήρηση του νερού. Επίσης, η κομποστοποίηση μειώνει την ανάγκη για χημικά λίπασματα και συμβάλλει στον περιορισμό της απελευθέρωσης θερμοκηπιακών αερίων.

Ανακύκλωση των βιοαποβλητων: Η ανακύκλωση των βιοαποβλήτων είναι ένα πιο ευρύτερο έννοια που περιλαμβάνει διάφορες μεθόδους διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης. Η ανακύκλωση των βιοαποβλητων περιλαμβάνει την κομποστοποίηση, την αναερόβια πέψη και άλλες διαδικασίες που μετατρέπουν τα οργανικά απόβλητα σε πολύτιμα προϊόντα ή ενέργεια. Η ανακύκλωση των βιοαποβλήτων μπορεί να συμπεριλαμβάνει την απομάκρυνση των οργανικών αποβλητων από χωματερές και αποτεφρώσεις για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσε