ανακύκλωση βιοαποβλήτων άρτα

Bιοαπόβλητα

Mαζί αναζωογονούμε τη Γη!

Κατ’ εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ δεσμεύονται να λαμβάνουν μέτρα για τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση υλικών για το κλείσιμο του κύκλου των αποβλήτων υλικών, με ειδική πρόβλεψη για το οργανικό κλάσμα και τις δυνατότητές του ως προς την παραγωγή κόμποστ υψηλής ποιότητας και την ανάκτηση ενέργειας.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ

Ένας καφέ κάδος είναι ένας τύπος δοχείου απορριμμάτων ή ανακύκλωσης που χρησιμοποιείται για τη συλλογή οργανικών αποβλήτων ή βιοδιασπώμενων υλικών

Ενημερώσου!

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΥ

Η συλλογή των βιοαποβλήτων σε καφέ κάδους προσφέρει πολλά οφέλη, τόσο για το περιβάλλον όσο και για τις κοινότητες. Μερικά από τα κύρια πλεονεκτήματα…

ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Οικιακή κομποστοποίηση είναι η βιολογική διαδικασία αποδόμησης οργανικών υλικών από μικροοργανισμούς, παρουσία οξυγόνου και υπό ελεγχόμενες συνθήκες…

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η κομποστοποίηση και η ανακύκλωση των βιοαποβλήτων είναι συνδεδεμένες διαδικασίες, αλλά διαφέρουν ως προς τους στόχους και τα αποτελέσματά τους.